RAMALAN YAK KING SIAN THIAN IK SO: MENANYAKAN PERJODOHAN

RAMALAN YAK KING SIAN THIAN IK SO: MENANYAKAN PERJODOHAN

Ivan Taniputera

30 Juni 2014

 

Seorang teman menanyakan mengenai jodoh. Saya pada kesempatan kali ini menggunakan metoda ramalan Yak King Sian Thian Ik So. Hasilnya diperoleh angka sebagai berikut:

Yakni 886. Adapun syair nomor 886 berbunyi:

“Orang jang dapet sakit djangan lah di gampangken,
Panas dingin badan telaloe soesah tahannja.
Kendati bintang djahat jang ganggoe, toch tiada sampe tjilaka nja,
Boleh lekas sembaijang Allah soepaia mendjadi slametnja.”

Kita akan mencoba menghubungkan syair di atas dengan perihal perjodohan. Kemungkinan penanya selama ini telah menganggap remeh atau menggampangkan masalah perjodohan. Kemungkinan di masa lalu, pernah berjumpa dengan orang-orang yang berpeluang menjadi jodohnya, namun semua itu dianggap enteng, sehingga akhirnya terlewat. Secara harafiah, boleh ditafsirkan bahwa kondisi perjodohan pada saat ini tidaklah baik dan tidak boleh lagi dipandang remeh atau enteng (seperti kata syair “djangan lah di gampangken”). Pada saat sekarang terhadap hambatan yang disebut “bintang djahat” dalam syair. Apa yang dimaksud hambatan ini kemungkinan juga bisa hambatan dari dalam diri sendiri. Namun hambatan tersebut masih dapat diatasi, yakni melalui mengubah diri sendiri (dilambangkan dengan kata “sembaijang” dalam syair). Kegiatan spiritual, misalnya berdoa atau bersembahyang itu pada dasarnya adalah memupuk rasa rendah hati dan kesungguhan.

Demikian semoga bermanfaat.

Artikel-artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, astrologi, Bazi, dan Ziweidoushu silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/